Jogiközlemény

Általános használati feltételek


Jogi közlemény

 

Alkalmazandó: 01/06/2017

Ezen honlap (a továbbiakban: Honlap) létrehozója:

A GROUPE SEB CENTRAL EUROPE, melynek székhelye: Távíró köz NO4, 2040 Budaörs, HUNGARY, tel. : (36) 1 801 84 00

A Honlap tárhelyszolgáltatója:

EQUINIX France SAS, amely a francia jog szerint Société par actions simplifiée (részvénytársaság) alaptőkéje 58 451 181,86 euró, székhelye: 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Franciaország, a bobigny-i kereskedelmi nyilvántartásba és cégjegyzékbe az alábbi egyedi azonosító számon bejegyezve: 429 840 853.

A Honlap üzemeltetésére vonatkozó általános információk

A Honlap a Groupe SEB France, a Groupe SEB részét képező vállalat tulajdona. A Groupe SEB-be, melynek székhelye: 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 69130 Ecully, Franciaország. Telefonszám: 04 72 18 18 18; Fax: 04 72 18 16 55, minden olyan vállalat beletartozik, amely közvetlenül vagy közvetve a SEB S.A. leányvállalata.


Általános használati feltételek

1. BEVEZETÉS

Ez a honlap, amely a www.rowenta.hu címen érhető el (a továbbiakban: Honlap) lehetővé teszi a látogatók számára a Honlapon szereplő információk megtekintését, valamint ha a szolgáltatás elérhetővé válik, áruk és/vagy szolgáltatások megrendelését az alkalmazandó Általános értékesítési feltételekkel összhangban.

A Honlaphoz történő hozzáférés előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati feltételeket (a továbbiakban: Általános használati feltételek), amelyek a Honlap használatára alkalmazandó általános feltételeket ismertetik.

 

A Használati feltételek a GROUPE SEB CENTRAL EUROPE (a továbbiakban: „mi”, „a mi ...unk” ) és a Honlaphoz hozzáférő, azon böngésző vagy azt meglátogató internetfelhasználók (a továbbiakban: „Ön”, „az Ön ...ja” ) között létrejövő szerződésnek minősül.

2. Az Általános használati feltételek elfogadása

A Honlaphoz történő hozzáféréssel és/vagy annak használatával Ön elfogadja az Általános használati feltételeket, valamint elfogad minden abban található vagy hivatkozott feltételt.

Amennyiben az Általános használati feltételekben található kötelezettségeket vagy feltételeket vagy ezek egy részét Ön nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

3. A Honlap és az Általános használati feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor külön értesítés nélkül részben vagy teljes egészében megváltoztassuk a Honlapot és/vagy ezen Általános használati feltételeket. Annak érdekében, hogy az Önre vonatkozó feltételeket mindig ismerje, olvassa és ellenőrizze rendszeresen az Általános használati feltételeket, és az abban hivatkozott feltételeket.

A Honlapnak az Általános használati feltételek, vagy a Honlap jellemzőinek megváltoztatása után történő használata a módosítások az Ön általi elfogadásának megerősítését jelenti.

4. Szellemi tulajdon

A Honlap minden része, beleértve - de nem kizárólagosan - a következőket, kizárólagos tulajdonunkat képezi: a Honlapon elérhető és/vagy azon áthaladó szövegek, fényképek, illusztrációk, videó- és hanganyagok, design, megjelenés, oldalszerkezet, koncepciók, műszaki és grafikai megoldások, adatbázisok, szoftveralkalmazások, forráskódok.

A Honlapon szereplő logók és egyéb megkülönböztető jelek a Groupe SEB vállalatai által a védjegyjog szerint védettek.

A Honlap vagy valamely elemének bármilyen módon és médián keresztül történő reprodukálása, megjelenítése, adaptálása, módosítása, közzététele, továbbítása, átalakítása, más honlapba történő beépítése, kereskedelmi felhasználása és/vagy teljes vagy részleges újrafelhasználása szigorúan tilos.

A Honlap vagy a Honlap tartalmának, vagy a Honlapon közölt információknak illetéktelen felhasználása a felhasználó felelősségre vonásával jár, és a szellemi tulajdonjogok megsértésének minősül, amely az alkalmazandó törvények és rendeletek szerint büntetendő, beleértve - de nem kizárólagosan - a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeket és rendeleteket.

A védjegyek részleges vagy teljes megjelenítése és/vagy reprodukálása és/vagy felhasználása a szellemi tulajdonjogok megsértésének minősül, amely az alkalmazandó törvények és rendeletek szerint büntetendő, beleértve - de nem kizárólagosan - a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeket és rendeleteket. Ugyanez vonatkozik a Honlapon található adatbázisokra, amelyeket az alkalmazandó törvények és rendeletek rendelkezései védenek, beleértve - de nem kizárólagosan - az adatbázisokra vonatkozó törvényeket és rendeleteket. A Honlap reprodukálása vagy tartalmának másolása a felhasználó felelősségre vonásával jár.

A fent említett törvények és rendeletek rendelkezései nem zárják ki a Honlap vagy a tartalmának jogosulatlan használatáért felelős személyek ellen hozott egyéb intézkedéseket.

5. Felelősség és a Honlaphoz való hozzáférés

A Honlapon elérhető vagy letölthető adatok, információk és kiadványok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek teljes körűnek. A Honlapon szereplő információk pontosságáért, teljességéért, illetve naprakész jellegéért nem vállalunk garanciát. A Honlapon elérhető információkban előfordulhatnak technikai hibák vagy pontatlanságok, illetve gépelési hibák. Ezek az információk időközönként módosulhatnak, és a módosítások beépülnek a Honlap új verzióiba.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Honlap nem tartalmaz ellentmondásokat, hibákat vagy programhibákat, illetve hogy ezeket kijavítjuk, sem azt, hogy a Honlap leállás vagy hiba nélkül működik, illetve hogy bármilyen típusú hardverrel kompatibilis.

Ön kijelenti, hogy rendelkezik a Honlap használatához szükséges képességekkel, erőforrásokkal és ismeretekkel. Ön ezenkívül a Honlaphoz való hozzáférés során teljes felelősséget vállal az Ön adatai, hardverei és szoftverei megőrzéséért, biztonságáért és épségéért.

Sem cégünk, sem a Groupe SEB vállalatai nem tartoznak felelősséggel a Honlap használatából, a Honlap tartalmából, illetve a Honlap tárhelyét szolgáltató szerveren elérhető bármely más elemből eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból, a saját belátásunk szerint megváltoztassuk, leállítsuk, felfüggesszük vagy beszüntessük a Honlaphoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférést, beleértve - de nem kizárólagosan - a tartalmat, a funkciókat vagy az elérhetőségi időt. A Honlap elérhetetlenségéért nem lehet minket felelősségre vonni.

Amennyiben észrevétele vagy javaslata van a Honlappal kapcsolatban, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a honlap „Kapcsolat” menüpontján keresztül.

6. Vásárlás – Általános értékesítési feltételek

Ha a szolgáltatás elérhetővé válik a Honlapon, akkor a Tartozékáruházban történő vásárlás a SEB International Service-től történő, az Általános értékesítési feltételek szerinti vásárlásnak minősül. További információkat az Általános értékesítési feltételekben talál.

7. Más honlapokra mutató linkek

A Honlapról hiperszöveges hivatkozásokon keresztül más honlapok is elérhetőek. Ezeket az oldalakat nem mi kezeljük, nincs befolyásunk a tartalmukra. Ennek megfelelően nem lehet minket felelősségre vonni ezen honlapok tartalmáért, illetve az ott történő személyes adatgyűjtésért és -továbbításért, cookie-k használatáért, vagy ezen honlapok által hasonló céllal folytatott eljárásokért.

8. Adatvédelem

A Honlapon keresztül vagy annak segítségével összegyűjtött személyes adatokat a Honlapon közzétett adatvédelmi politikánkkal összhangban lehet felhasználni.

Az Ön adatainak összegyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos további információkat az adatvédelmi politikában találja.

9. Alkalmazandó jog – vitarendezés

Ezen Általános használati feltételekre a lakóhelye szerinti jog és joghatóság az irányadó.